Historie fotbalu v Bílém Podolí

Začátek fotbalového běsnění v malé vesničce pod Železnými horami se datuje rokem 1949, kdy byl klub založen pod názvem Sokol Bílé Podolí. První vůdčí osobností se stal pan Josef Bukač se sousední Semtěše, který fotbalu věnoval veškerý volný čas, peníze, první dresy a vlastní auto (někdy i na úkor rodiny).

První kabiny byly dřevěné, připomínaly spíše srub než sportovní zařízení, samozřejmě bez tepla a vody - ale díky za ně! Po zápase stačily na umytí dvě vaničky s donesenou studenou vodou od sousedů, místo věšáků jen zatlučené hřebíky a židle nahrazovala prkna. Kopačky byly různé, ale všechny měly kožené špunty od mistra ševce Hrubého.

Klub brzy začal hrát okresní přebor Čáslavské východočeské župy, v sezóně 1959/60 je dokonce přeborníkem okresu, ale nové politické uspořádání krajů a okresů znamená nepostoupení do vyšší třídy. Klub samozřejmě nezapomněl na mládež. Byla založena družstva žáků a dorostu. Všechny týmy hráli výhradně s vlastními odchovanci. Tento trend je prakticky zachován dodnes, i dnešní podolské týmy hrají až na pár vyjimek s místními borci.

Šedesátá léta přináší i velké změny - za materiální i finanční pomoci MNV a JZD se postavily zděné kabiny a přišla i změna názvu oddílu na Družstevník Bílé Podolí. Výkonostně se klub pohyboval v průměru okresních soutěží. Tato situace pokračovala i v 70. a 80. letech a na přelomu 80. a 90. let 20. století přichází vrcholné období podolského fotbalu. A - tým dospělých postoupil do krajské I. B třídy, kde s vyjimkou jedné sezóny hraje dodnes. V sezóně 2003/2004 byl A - tým blízko postupu do krajské I. A třídy, ale nakonec obsadil 2. místo a postup se nezdařil, přesto se jedná o nejúspěšnější rok podolského fotbalu. Na začátku 90. let také došlo k prozatím poslední změně názvu na FC Bílé Podolí.

Také mládežnické týmy útočily na vedoucí pozice v okresních soutěžích a počátkem 80. let hrálo družstvo dorostu dokonce nejvyšší soutěž v rámci oddílu - krajský přebor. Starší žáci se též pravidelně umisťovali mezi nejlepšími týmy okresu, úspěšná byla i přípravka. Vzhledem k nedostatku hráčů v dorosteneckém věku nemá Bílé Podolí dorostenecké mužstvo, od roku 2013 chyběli i mladší žáci. Podolská přípravka, ať už mladší nebo starší, však v okresním přeboru nechyběla. Až od roku 2018 byla nahrazena staršími žáky.

V oddíle rovněž funguje B - tým, který hraje okresní III. třídu a sdružuje zbylé hráče oddílu, dává možnost rozehrání hráčům po zranění, či pozvolné zařazení dorostenců do soutěží dospělých.

Zázemí klubu je v současné době na výborné úrovni, perfektně funguje klubovna, neustále dochází k různým úpravám hřiště a kabin a i proto se na fotbalová utkání všech celků Bílého Podolí schází diváci, kteří se rádi podívají na hezký fotbal.